ข่าวประชาสัมพันธ์

วันตรุษจีน และแลกของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียน 2566

วันที่ 6 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
วันตรุษจีน และแลกของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียน 2566

*** วันตรุษจีน และแลกของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียน ***


วันที่ 23 มกราคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน และมอบของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเทศกาลตรุษจีน สร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาจีน รวมไปถึงการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบนวัฒนธรรมที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ได้มีการจับฉลากของขวัญให้กับนักเรียนแต่ละระดับชั้น นักเรียนร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน โดยมีนายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เป็นประธานในพิธี


#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

 

  • ติดต่อ