ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 - 2566

วันที่ 5 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 - 2566

แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  


นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้นายวิทวัส ยะมัง หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา นำคณะครูฝ่ายวิชาการ ออกแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอเวียงแหง เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ซึ่งนักเรียนแต่ละโรงเรียนเข้าร่วมรับการแนะแนวด้วยความสนุกสนาน

 

#ทีมงานวิชาการ

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ