ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกองลม

วันที่ 5 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกองลม

*** การเขียนโปรเเกรมควบคุมหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน ***


วันที่ 17 มกราคม 2566 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ มอบหมายให้นายเกรียงไกร ปู่ยี่ ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกองลมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 25 คน ณ โรงเรียนบ้านกองลม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสาวนัทนพัฒน์ มารศรี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ