ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู เวียงแหง

วันที่ 5 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู เวียงแหง

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเวียงแหง ประจำปี 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2566 ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาววราภัสร์ ทองสุข

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวนงลักษณ์ สารปิมปา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวลักษิกา ศรีไม้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวพิชญธิดา สวนใจ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายธรรมรักษ์ สร้อยทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นายปรัชญา ธิมา

กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายรัฐพล ศรีชัยวงศ์

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ