ข่าวประชาสัมพันธ์

wksc news

คณะผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหารอาวุโส ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566

วันที่ 1 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
คณะผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหารอาวุโส ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566

คณะผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหารอาวุโส ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยวันที่ 17 เมษายน 2566 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมด้วย นางวดีลดา เขียวพรม และนายกฤษณะ จันทร์ขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม นำคณะครูเข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหารอาวุโส ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
 

  • ติดต่อ