ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีสำรวจตนเอง และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ

วันที่ 5 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
 พิธีสำรวจตนเอง และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ

พิธีสำรวจตนเอง และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ 
วันที่ 12 มกราคม 2566 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีสำรวจตนเอง และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ โดยได้รับเกียรติจากนายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งเป็นพิธีการสำคัญของลูกเสือวิสามัญ มีการกล่าวทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ ถือเป็นการให้คำมั่นสัญญากับผู้บังคับบัญชา และลูกเสือทุกคนว่า ต่อไปลูกเสือวิสามัญจะประพฤติปฏิบัติตัวตามคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้ และพร้อมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีของกองลูกเสือต่อไป


#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ