ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการเดินทางไกล และการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2565

วันที่ 5 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
กิจกรรมการเดินทางไกล และการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2565


*** กิจกรรมการเดินทางไกล และการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ***
ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2566 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จัดกิจกรรมการเดินทางไกล และการอยู่ค่ายพักแรม ซึ่งมีฐานผจญภัยต่างๆมากมายให้นักเรียนได้ปฏิบัติ การทำเงื่อนเชือก ฐานบุกเบิก และทดสอบวิชาพิเศษ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสนุกสนาน


#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ