ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารจราจร ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 5 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
กิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารจราจร ประจำปีการศึกษา 2565

** อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารจราจร ***
ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2566 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารจราจร ประจำปีการศึกษา 2565” เพื่อเพิ่มทักษะองค์ความรู้เรื่องวินัยจราจร ความมีระเบียบ วินัย และฝึกความเป็นผู้นำในการจัดการจราจรของนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมนำความรู้ไปปฏิบัติได้ทั้งภายในและภายนอกต่อไป โดยได้รับเกียรติจากนายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เป็นประธานในการเปิดงาน นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 2 และ 3 เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ