ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขต ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70

วันที่ 5 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขต ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70

ตัวแทนการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือ 


โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะวิชาระดับภาคเหนือ จำนวน 18 รายการ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดน่าน ดังนี้
1. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
2. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
3. การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
4. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
5. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
6. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
7. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
8. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
9. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
10. การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
11. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
12. การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
13. การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
14. การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
15. การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
16. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
17. การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
18. การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ