ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับครูรัตติราช บุญมี สู่โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วันที่ 13 พ.ค. 2567|โดย หฤทัย วัฒนเจริญเลิศ
ยินดีต้อนรับครูรัตติราช บุญมี สู่โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมยินดีต้อนรับนายรัตติราช บุญมี

เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

ณ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่


www.wksc.ac.th
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ