ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสามัญประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมเอื้องผาเวียง

วันที่ 7 พ.ค. 2567|โดย หฤทัย วัฒนเจริญเลิศ
ประชุมสามัญประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมเอื้องผาเวียง

นที่ 7 พฤษภาคม 2567 นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

พร้อมด้วยนางวดีลดา เขียวพรม และนายวารุตม์ วิรัศมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมสามัญประจำเดือนพฤษภาคม

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมเอื้องผาเวียง


www.wksc.ac.th
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ