ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการ เข้ารับเกียรติบัตร “การรับรองคุณภาพเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว''

วันที่ 5 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
ผู้อำนวยการ เข้ารับเกียรติบัตร “การรับรองคุณภาพเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว''

*** โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว โดยคณะกรรมการเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team) เขตตรวจราชการ ที่ 15 ***
วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เข้ารับเกียรติบัตร “การรับรองคุณภาพเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว ตามกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการที่ 15” ในงานประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สัญจร ณ ห้องประชุมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมและมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้


#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ