ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนได้รับรางวัล การแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games Thailand Championship

วันที่ 5 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
นักเรียนได้รับรางวัล การแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games Thailand Championship

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games Thailand Championship 2022 ระหว่าง วันที่ 9 - 11 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์การเดอะฮับ รังสิต จ.ปทุมธานี ที่ได้รับรางวัลดังนี้
รายการ POP32 AWARD
1.นายป๋อม ลุงปั่น ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญเงิน
2.นายรัชพล อัมพุธ ได้รับรางวัลรางวัลรางวัลเหรียญเงิน
3.นายคุณานนท์ มูหลิ่ง ได้รับรางวัลรางวัลรางวัลเหรียญเงิน
4.เด็กชายรักษ์ชานวล ลุงกอได้รับรางวัลรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
รายการ Rescue Chellenges : Senior
1.นายป๋อม ลุงปั่น ได้รับรางวัลรางวัลรางวัลเหรียญเงิน
2.นายรัชพล อัมพุธ ได้รับรางวัลรางวัลรางวัลเหรียญทองแดง
3.นายคุณานนท์ มูหลิ่ง ได้รับรางวัลรางวัลรางวัลเหรียญทองแดง
4.เด็กชายรักษ์ชานวล ลุงกอ ได้รับรางวัลรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน


#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ