ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games Thailand Championship 2022

วันที่ 5 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games Thailand Championship 2022

วันที่ 9 - 11 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมด้วยนายเกรียงไกร ปู่ยี่ ตำแหน่งครู นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games Thailand Championship 2022 ณ ศูนย์การเดอะฮับ รังสิต จ.ปทุมธานี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ