ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “42 ปี พระบารมีแผ่ไพศาลเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นสุข”

วันที่ 5 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
ผู้อำนวยการ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “42 ปี พระบารมีแผ่ไพศาลเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นสุข”

วันที่ 11 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “42 ปี พระบารมีแผ่ไพศาลเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นสุข” การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมวิชาการดังกล่าว ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานวิชาการแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานสถานศึกษา 7 หน่วยงาน และนิทรรศการนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของหน่วยงานสนับสนุน พร้อมกันนี้ได้เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จเป็นประธานการประชุม ทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง “42 ปี โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม (Grand Diamond Ballroom) อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อาคาร 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ