ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันที่ 5 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1.1 (Portfolio) จำนวน 3 คน ดังนี้
1.1) นายปฏิพันธ์ เลขนอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
1.2) นายวันฉาย ลุงเนิ่ง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
1.3) นายเพชรมงคล รุ่งรัตน์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยราขภัฎเชียงใหม่ TCAS รอบ 1 Portfolio จำนวน 1 คน
2.1 นายนครินทร์ หนั่นต่า สาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์

#งานแนะแนว
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ