ข่าวประชาสัมพันธ์

รับรายงานตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 11 ก.พ. 2567|โดย อรรถพงค์ ลีคำปัน
รับรายงานตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ

รับรายงานตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ 
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รับรายงานตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ -เทคโนโลยี (ISMTP) และโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน (IECP) ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมด้วย นายวารุตม์ วิรัศมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ให้การต้อนรับผู้ปกครองที่นำนักเรียนมารายงานตัวเข้าศึกษาต่อในครั้งนี้

www.wksc.ac.th 
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ