ข่าวประชาสัมพันธ์

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 11 ก.พ. 2567|โดย อรรถพงค์ ลีคำปัน
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นางสาวสุธาสินี ก้อนใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม (หัวหน้าสนามสอบ) พร้อมด้วย คณะกรรมการกลาง ให้การต้อนรับและพาตรวจเยี่ยมสนามสอบในครั้งนี้ ณ สนามสอบโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อาคารเอื้องผาเวียง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

www.wksc.ac.th 
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ