ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

วันที่ 5 ก.พ. 2567|โดย อรรถพงค์ ลีคำปัน
 เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2567​โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมดำเนินกิจกรรมติวเข้มเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ตามโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่กำลังจะมาถึง

www.wksc.ac.th  
#ทีมงานวิชาการ
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ