ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบทุนการศึกษา นักเรียนยากจนพิเศษ (กสศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 ก.พ. 2567|โดย อรรถพงค์ ลีคำปัน
มอบทุนการศึกษา นักเรียนยากจนพิเศษ (กสศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

มอบทุนการศึกษา นักเรียนยากจนพิเศษ (กสศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้นางสาวสนิท พลเยี่ยม ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล มอบทุนการศึกษา นักเรียนยากจนพิเศษ (กสศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 รวมจำนวน 60 ทุน ณ หอประชุมเอื้องผาเวียง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

www.wksc.ac.th 
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ