ข่าวประชาสัมพันธ์

wksc news

ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การประกวดวงดนตรี แสนเมือง มิวสิค คอนเทสต์ ณ โรงหนังแสนเมือง

วันที่ 5 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การประกวดวงดนตรี แสนเมือง มิวสิค คอนเทสต์ ณ โรงหนังแสนเมือง

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ที่ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การประกวดวงดนตรี แสนเมือง มิวสิค คอนเทสต์ ณ โรงหนังแสนเมือง แสนเมืองครีเอทีฟสเปซแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีคุณครูธรรมรักษ์ สร้อยทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นครูผู้ฝึกซ้อม
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ