ข่าวประชาสัมพันธ์

wksc news

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 5 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

พิธีเข้าประจำกอง ประดับอินธนู และวันวชิราวุธ


โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมจัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และจัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้า ณ บริเวณลานกิจกรรมโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้นางวดีลดา เขียวพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร ครู ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมพิธีประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมประดับอินธนูให้กับลูกเสือ-เนตรนารี และวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ