ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่อง AED เพื่อนำไปขยายผลต่อให้กับนักเรียน

วันที่ 5 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
อบรมการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่อง AED เพื่อนำไปขยายผลต่อให้กับนักเรียน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้นางวดีลดา เขียวพรม และนายกฤษณะ จันทร์ขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม นำคณะครูอบรมการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่อง AED เพื่อนำไปขยายผลต่อให้กับนักเรียนทุกคนให้มีความรู้เกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่อง AED
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ