ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 5 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
 ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายชุมยศ ราหมัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายกฤษณะ จันทร์ขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 จำนวน 1 ท่าน ได้แก่
1) นางสาวพิชญธิดา สวนใจ
และประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 จำนวน 5 ท่าน ได้แก่
1) นางสาวฐิรารัตน์ เกษสระ
2) นายชยพล วังสุนทร
3) นายธรรมรักษ์ สร้อยทอง
4) นายศศวัต ทรัพย์เหม
5) นายสิทธิโชค ชูแก้ว
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ