ข่าวประชาสัมพันธ์

รร.วียงแหงวิทยาคม รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน OBECQA จากสพม.ชม.

วันที่ 5 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
รร.วียงแหงวิทยาคม รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน OBECQA จากสพม.ชม.

วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน OBECQA จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ โดยมีนางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวสุธาสินี ก้อนใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาวอรอุมา กงไกรราช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และ นายทัพพ์เทพ ลิอุบลชัยภักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ให้เกียรติเข้านิเทศติดตามเตรียมความพร้อมให้กับทางโรงเรียนในครั้งนี้
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ