ข่าวประชาสัมพันธ์

wksc news

คณะครูและสภานักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการ ผู้ว่าฯ พบปะประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ

วันที่ 1 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
คณะครูและสภานักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการ ผู้ว่าฯ พบปะประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ

วันที่ 24 เมษายน 2566 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้ นายกฤษณะ จันทร์ขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม นำคณะครูและสภานักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการ "ผู้ว่าฯ พบปะประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ"

โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่อำเภอเวียงแหงเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ให้กำลังใจ รับฟังปัญหาของหน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่ ณ ข่วงอนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสภานักเรียนร่วมรับฟังประเด็นต่างๆ จากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ และพัฒนาท้องถิ่นของตนในอนาคต

  • ติดต่อ