ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ผ่านการรับรองผลการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 3 ดาว ปีการศึกษา 2565

วันที่ 5 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ผ่านการรับรองผลการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 3 ดาว ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ผ่านการรับรองผลการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 3 ดาว ปีการศึกษา 2565 


โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จะยึดมั่นในปณิธานและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง โดยยึดพระราชดำรัสคือ "ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง"
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ