ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารและครูร่วมกิจกรรม “ยี่เป็ง” กับชุมชนและหน่วยงานราชการ ภายในอำเภอเวียงแหง ประจำปี 2565

วันที่ 5 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
คณะผู้บริหารและครูร่วมกิจกรรม “ยี่เป็ง” กับชุมชนและหน่วยงานราชการ ภายในอำเภอเวียงแหง ประจำปี 2565

วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมนำคณะผู้บริหารและครูร่วมกิจกรรม “ยี่เป็ง” กับชุมชนและหน่วยงานราชการ ภายในอำเภอเวียงแหง ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ