ข่าวประชาสัมพันธ์

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่

วันที่ 5 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง สืบสานวัฒนธรรมไทย ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้นายธรรมรักษ์ สร้อยทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง สืบสานวัฒนธรรมไทย ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565 โดยมีนายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางสาวรัชนี ชมชื่น รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ นางสาวปริศนา ธาติ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และ นางสาวณภัชภา กองไชย ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้เข้ารับการประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง สืบสานวัฒนธรรมไทย ในครั้งนี้
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ