ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “สืบฮีตสานฮอย ตามรอยยี่เป็ง” ประจำปี 2565

วันที่ 5 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
กิจกรรม “สืบฮีตสานฮอย ตามรอยยี่เป็ง” ประจำปี 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้นางวดีลดา เขียวพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม นำคณะผู้บริหารและครูจัดกิจกรรม “สืบฮีตสานฮอย ตามรอยยี่เป็ง” ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม กิจกรรมดำเนินไปด้วยความสนุกสนานและเรียบร้อย
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ