ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารจัดการทวิศึกษา

วันที่ 5 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
ประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารจัดการทวิศึกษา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมด้วย นางญาดาภรณ์ ปั๋งจอมแปง ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน นายกฤษณะ จันทร์ขาว รองผู้อำนวยโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม นายวิทวัส ยะมัง หัวหน้างานหลักสูตร และอาจารย์จากสถาบันอาชีวศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เพื่อประเมินรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารจัดการทวิศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพในเขตบริการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเศรษฐกิจพอเพียง การประชุมดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ