ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่2/2565

วันที่ 5 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่2/2565

วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อแจ้งผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ชี้แจงแนวนโยบายของโรงเรียน ให้ผู้ปกครองรับทราบ และร่วมปรึกษาหารือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้นักเรียนได้รับการดูแลและแก้ไขได้อย่างถูกต้อง ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเข้าประชุมครั้งนี้อย่างดียิ่ง ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายเหรียญชัย อ้วนคำ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ