ข่าวประชาสัมพันธ์

wksc news

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม​ ผ่านเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาสีขาว​ ปลอดยาเสพติดและอบายมุข​ ประเภทผลงานดีเด่น​ ระดับเพชร​ ปีการศึกษา​ 2565​

วันที่ 16 ก.ค. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม​ ผ่านเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาสีขาว​ ปลอดยาเสพติดและอบายมุข​ ประเภทผลงานดีเด่น​ ระดับเพชร​ ปีการศึกษา​ 2565​

สถานศึกษาสีขาว​ ปลอดยาเสพติดและอบายมุข​ ประเภทผลงานดีเด่น​ ระดับเพชร​ ปีการศึกษา​ 2565​ 


โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม​ ผ่านเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาสีขาว​ ปลอดยาเสพติดและอบายมุข​ ประเภทผลงานดีเด่น​ ระดับเพชร​ ปีการศึกษา​ 2565​ จากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


www.wksc.ac.th
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ