ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 16 ก.ค. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้ดำเนินกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 เนื่องในโอกาสเทศกาลวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีไทยที่สืบทอดกันมา เพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีความศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม โดยมีนายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเอื้องดอย โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม


www.wksc.ac.th
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ