ข่าวประชาสัมพันธ์

รร.เวียงแหงวิทยาคม รับการนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 ก.ค. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
รร.เวียงแหงวิทยาคม รับการนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566

นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมด้วยนางวดีลดา เขียวพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม นางสาวลักษิกา ศรีไม้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนายสิทธิพล นันตา หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ผู้รับรับผิดชอบงานคุณธรรม เข้ารับการนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วงเดือน โปธิปัน และอาจารย์วิลาวัณย์ ศรีสวัสดิ์ นิเทศอาสาเข้าให้คำแนะนำในครั้งนี้


www.wksc.ac.th
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ