ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมทำบุญเปิดอาคารสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 6 กรกฎาคม 2566

วันที่ 6 ก.ค. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
ร่วมทำบุญเปิดอาคารสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 6 กรกฎาคม 2566

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้นายเกรียงไกร ปู่ยี่ นำคณะครูและนักเรียน ร่วมทำบุญเปิดอาคารสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเวียงแหง ณ โรงเรียนบ้านเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่


www.wksc.ac.th
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ