ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ "ผลึกกำลังร่วมใจ ต้านภัย ไซเบอร์ ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน รู้ทันกลโกง" ณ สถานีตำรวจภูธรเวียงแหง

วันที่ 5 ก.ค. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
เข้าร่วมพิธีเปิดการรณรงค์

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายชุมยศ ราหมัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมด้วย นายกฤษณะ จันทร์ขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ "ผลึกกำลังร่วมใจ ต้านภัย ไซเบอร์ ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน รู้ทันกลโกง" ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ