ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมรับการนิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยสพม. เชียงใหม่ ในการติดตามนโยบายและจุดเน้น วันที่ 27 มิ.ย. 2566

วันที่ 27 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมรับการนิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยสพม. เชียงใหม่ ในการติดตามนโยบายและจุดเน้น วันที่ 27 มิ.ย. 2566

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำคณะครูเข้ารับการนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สถานศึกษาปลอดภัย On-Site 100% เพื่อการติดตามมาตรการการเปิดภาคเรียน การจัดการศึกษาให้เกิดความปลอดภัย เกิดคุณภาพ สร้างโอกาสทางการศึกษา และมีประสิทธิภาพ โดยโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมได้รับการนิเทศ ติดตามนโยบายและจุดเน้นจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ 

 

โดยมี นางธัญสุตา อุดมศิลป์ทรัพย์ (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ) นางสาวสุธาสินี ก้อนใจ (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ) นายปิยณํฐ กันทา (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ) นายทัพพ์เทพ ลิอุบลไชยภักดิ์ (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ) เข้านิเทศ ติดตาม และประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ