ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมลงนามจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แนวใหม่ และโครงการห้องเรียนอาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2566-2568

วันที่ 24 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
เข้าร่วมลงนามจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แนวใหม่ และโครงการห้องเรียนอาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2566-2568

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้นายกฤษณะ จันทร์ขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมด้วย นางสหนันท์ ปัญญา หัวหน้างานวิชาการ และนายวิทวัส ยะมัง หัวหน้างานหลักสูตร เข้าร่วมลงนามจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แนวใหม่ และโครงการห้องเรียนอาชีพโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2566-2568 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่


www.wksc.ac.th
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ