ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์การใช้งาน Application Thai lD

วันที่ 21 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์การใช้งาน Application Thai lD

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมด้วย นางวดีลดา เขียวพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม นำคณะครูและนักเรียนเข้ารับการอบรม ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การใช้งาน Application “ThalD” จากอำเภอเวียงแหง โดยมี นายปกรณ์ สุระคำแหง ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง และนายอิศราวุฒิ นลินวิจิตร ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ให้ความรู้แก่ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนในครั้งนี้


www.wksc.ac.th
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ