ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อแจ้งผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ชี้แจงแนวนโยบายของโรงเรียน ให้ผู้ปกครองรับทราบ และร่วมปรึกษาหารือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้นักเรียนได้รับการดูแลและแก้ไขได้อย่างถูกต้อง ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเข้าประชุมครั้งนี้อย่างดียิ่ง ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายชุมยศ ราหมัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เป็นประธานในครั้งนี้


www.wksc.ac.th
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ