ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการใช้งานระบบบริการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (Ess Help Me)

วันที่ 21 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
อบรมการใช้งานระบบบริการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (Ess Help Me)

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้นางวดีลดา เขียวพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการอบรม การใช้งานระบบบริการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (Ess Help Me) จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ , กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษารูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ณ หอประชุมเอื้องดอย


www.wksc.ac.th
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ