ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและครู จากโรงเรียนปลาปากวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันที่ 21 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและครู จากโรงเรียนปลาปากวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้ นางวดีลดา เขียวพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม นำคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู จากโรงเรียนปลาปากวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม นำโดยนายวินัย เปี่ยมลาภโชติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาปากวิทยา และนายพิพัฒน์ โพธิ์เเก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนปลาปากวิทยา เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ และ ส่งตัวคุณครู ธัญญาภรณ์ พยอม เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ ครู ณ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม


www.wksc.ac.th
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ