ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ​ (คศ.2)

วันที่ 21 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ​ (คศ.2)

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ​ (คศ.2) ดังนี้
1) นายณัฐชนนท์​ เมฆโพธิ์​ ครู​ กลุ่มสาระการเรัยนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ (สาขาฟิสิกส์
2) นางสาวอรวรรณ​ พันธุ์ภัครินทร์​ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม​
3) นายณัฐพัชร์​ วงค์รักษ์ ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน​ (จิตวิทยาแนะแนว)​
www.wksc.ac.th
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ