ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบทุนการศึกษา มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน

วันที่ 21 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
มอบทุนการศึกษา มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้นายกฤษณะ จันทร์ขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม และ นายณัฐพัชร์ วงค์รักษ์ ครูแนะแนว ต้อนรับ
พันโทเฉลิมพล ลิ่มสกุล ผู้แทนประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จำนวน 2 ทุน ได้แก่
1) นายเป็ง บ่อแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
2) นางสาวสุภัสสรา เขียวหมาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3


www.wksc.ac.th
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ