ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าทำการแข่งขันประกวดภาพระบายสี กับตัวละครตาเมือง หลานน้ำปิงและเอื้องคำ

วันที่ 21 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าทำการแข่งขันประกวดภาพระบายสี กับตัวละครตาเมือง หลานน้ำปิงและเอื้องคำ

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าทำการแข่งขันประกวดภาพระบายสี กับตัวละครตาเมือง หลานน้ำปิงและเอื้องคำ ดังนี้

1. เด็กหญิงชุติมันต์ คำมาตา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพระบายสีกิจกรรมวาดภาพระบายสีกับตัวละครตาเมือง หลานน้ำปิงและเอื้องคำ
2. เด็กชายคุณานนท์ มู่หลิ่ง ได้รับการคัดเลือกผลงานตีพิมพ์ในวารสารคุ้มมิวเซียม การประกวดภาพระบายสีกิจกรรมวาดภาพระบายสีกับตัวละครตาเมือง หลานน้ำปิงและเอื้องคำ วารสารคุ้มมิวเซียม


#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ