ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

วันที่ 1 มิ.ย. 2566|โดย พัชราภา วิริยะตานนท์
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

วันที่ 20 - 22 เมษายน 2566 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม นางวดีลดา เขียวพรม และนายกฤษณะ จันทร์ขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหารสหวิทยาเขตกลุ่มดอยอ่างขาง ร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และในโอกาสนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

  • ติดต่อ