กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายปฏิพล ผาดคำ

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสมจิตร บุญประเสริฐ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะชำนาการ


นางสหนันท์ ปัญญา

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะชำนาการ


นายสุบิล วงศ์สอง

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาการ


นางสาววราภัสร์ ทองสุข

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวอัจฉรา ตราเทพ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นางสาววันวิสาข์ บาลชื่น

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง