กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และอยู่ห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีนายประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

อัพเดทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ดูข่าวอื่นๆ