วันแม่แห่งชาติ 2561
Card image cap

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี>>อ่านเพิ่มเติม<<

กิจกรรมวันภาษาไทย
Card image cap

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้จัดงานวันภาษาไทย >>อ่านเพิ่มเติม<<

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
Card image cap

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จัดพิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม วันที>>อ่านเพิ่มเติม<<


ค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา2559
Card image cap

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมแก่ลูกเสือ ->>อ่านเพิ่มเติม<<

กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน
Card image cap

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน>>อ่านเพิ่มเติม<<

อบรมการจัดการเรียนร่วม
Card image cap

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้จัดการอบรมการเรียนร่วม เพื่อเพิ่ม>>อ่านเพิ่มเติม<<